Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41371
Title: Yêu cầu, trách nhiệm của cán bộ kiểm tra phụ trách địa bàn
Authors: Khánh Hưng
Keywords: Yêu cầu
Trách nhiệm
Cán bộ
Kiểm tra
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.22-23,72
Abstract: Nhằm giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện nghị quyết, quy định, quyết định của Trung ương, tổ chức đảng cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thời gian qua, UBKT các cấp trong tỉnh Cà Mau đã chủ động phân công các đồng chí thành viên ủy ban, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cơ quan phụ trách việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng (theo quy chế phối hợp) và phụ trách địa bàn, tổ chức đảng trực thuộc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41371
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.186.43


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.