Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41373
Title: Một số bài học kinh nghiệm qua thực hiện kiểm tra cách cấp
Authors: Phạm, Thái Hà
Keywords: Bài học kinh nghiệm
Kiểm tra cách cấp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.24-28
Abstract: Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi (DHVP) là nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp. Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, UBKT Trung ương đã tiến hành kiểm tra khi có DHVP đối với một số tổ chức đảng cấp dưới của các đảng bộ trực thuộc Trung ương như Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy các đơn vị: Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng), Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Công an)...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41373
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.186.43


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.