Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41374
Title: Thực hiện quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát
Authors: Võ, Văn Sớm
Keywords: Quy chế
Phối hợp
Công tác
Kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.29-31
Abstract: Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trong những năm qua, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tỉnh Tây Ninh chỉ đạo UBKT các cấp chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan (nhất là các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và cơ quan khối nội chính, tư pháp) trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41374
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.