Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41374
Nhan đề: Thực hiện quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát
Tác giả: Võ, Văn Sớm
Từ khoá: Quy chế
Phối hợp
Công tác
Kiểm tra
Giám sát
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.29-31
Tóm tắt: Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trong những năm qua, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tỉnh Tây Ninh chỉ đạo UBKT các cấp chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan (nhất là các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và cơ quan khối nội chính, tư pháp) trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41374
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.