Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41374
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVõ, Văn Sớm-
dc.date.accessioned2020-12-28T02:26:08Z-
dc.date.available2020-12-28T02:26:08Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-3046-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41374-
dc.description.abstractNhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trong những năm qua, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tỉnh Tây Ninh chỉ đạo UBKT các cấp chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan (nhất là các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và cơ quan khối nội chính, tư pháp) trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.29-31-
dc.subjectQuy chếvi_VN
dc.subjectPhối hợpvi_VN
dc.subjectCông tácvi_VN
dc.subjectKiểm travi_VN
dc.subjectGiám sátvi_VN
dc.titleThực hiện quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sátvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.