Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41379
Nhan đề: Thực trạng và giải pháp tăng cường hàng xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam vào Hoa Kỳ
Tác giả: Nguyễn, Minh Tuấn
Nguyễn, Thị Hải Yến
Từ khoá: Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ
Xuất khẩu nông sản Việt Nam vào Hoa Kỳ
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Tập 268, Số 07 .- Tr.46-57
Tóm tắt: Tính đến hết năm 2019, Hoa Kỳ là bạn hàng lớn thứ hai của Việt Nam, cũng là thị trường mà Việt Nam có mức thặng dư thương mại tích cực nhất, tuy nhiên, xuất khẩu nông sản của Việt Nam vào Hoa Kỳ chưa theo kịp xu hướng chung ấy, kim ngạch trồi sụt liên tục qua các năm với biểu hiện gia tăng không rõ rệt và hiện vẫn dừng ở mức xấp xỉ 4 tỷ USD/năm, chưa tương xứng với tiềm năng của Việt Nam và nhu cầu khổng lồ của Hoa Kỳ. Nguyên nhân chính là do là thị trường Hoa Kỳ rất khắt khe với nhiều quy định phức tạp, trong khi trình độ ở tất cả các công đoạn sản xuất hàng nông sản của Việt Nam còn hạn chế và doanh nghiệp còn thiếu sự am hiểu các quy định của Hoa Kỳ. Trên cơ sở đánh giá thực trạng xuất khẩu nông sản của Việt Nam vào Hoa Kỳ, bài viết nêu ra một số giải pháp nhằm tăng cường xuất khẩu nông sản của Việt Nam vào Hoa Kỳ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41379
ISSN: 2354-0745
Bộ sưu tập: Châu Mỹ ngày nay

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.88 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.