Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41379
Title: Thực trạng và giải pháp tăng cường hàng xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam vào Hoa Kỳ
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn
Nguyễn, Thị Hải Yến
Keywords: Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ
Xuất khẩu nông sản Việt Nam vào Hoa Kỳ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Tập 268, Số 07 .- Tr.46-57
Abstract: Tính đến hết năm 2019, Hoa Kỳ là bạn hàng lớn thứ hai của Việt Nam, cũng là thị trường mà Việt Nam có mức thặng dư thương mại tích cực nhất, tuy nhiên, xuất khẩu nông sản của Việt Nam vào Hoa Kỳ chưa theo kịp xu hướng chung ấy, kim ngạch trồi sụt liên tục qua các năm với biểu hiện gia tăng không rõ rệt và hiện vẫn dừng ở mức xấp xỉ 4 tỷ USD/năm, chưa tương xứng với tiềm năng của Việt Nam và nhu cầu khổng lồ của Hoa Kỳ. Nguyên nhân chính là do là thị trường Hoa Kỳ rất khắt khe với nhiều quy định phức tạp, trong khi trình độ ở tất cả các công đoạn sản xuất hàng nông sản của Việt Nam còn hạn chế và doanh nghiệp còn thiếu sự am hiểu các quy định của Hoa Kỳ. Trên cơ sở đánh giá thực trạng xuất khẩu nông sản của Việt Nam vào Hoa Kỳ, bài viết nêu ra một số giải pháp nhằm tăng cường xuất khẩu nông sản của Việt Nam vào Hoa Kỳ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41379
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.