Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4138
Title: Thử nghiệm vaccine phòng bệnh xuất huyết trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)
Authors: Từ, Thanh Dung
Trần, Kim Huệ
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện với 3 nghiệm thức: đối chứng không tiêm vaccine và PBS, nghiệm thức tiêm PBS và nghiệm thức tiêm vaccine. Mỗi nghiệm thức có 30 con cá và lặp lại 2 lần. Sau 38 ngày thu mẫu ở mỗi nghiệm thức đo chiều dài trọng lượng, các biểu hiện bất thường tại vị trí tiêm và trong cơ quan nội tạng. Kết quả cho thấy, tiêm vaccine không ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của cá. Khi cảm nhiễm với A. hydrophila AH1 cho thấy, tỷ lệ chết nhóm cá tiêm vaccine thấp (6,67%) hơn so với nhóm không tiêm vaccine (93,33% và 100%). Hệ số bảo hộ RPS (Relative Percentage Survival) của vaccine cả 2 nồng độ (1,55x102 và 1,55x104 CFU/mL) đều lớn hơn 60%. Cảm nhiễm với A. hydrophila HN01, tỷ lệ chết giữa nghiệm thức không tiêm vaccine và nghiệm thức tiêm vaccine không có sự khác biệt. Vì thế, thường xuyên bổ sung chủng vi khuẩn mới nhằm cung cấp thông tin cho việc sản xuất vaccine phòng bệnh nguy hiểm trên cá.
Description: 13 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4138
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
566.59 kBAdobe PDF
Your IP: 3.231.167.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.