Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41391
Title: UBKT các cấp tỉnh Phú Thọ tăng cường giám sát đối với người đứng đầu
Authors: Cao, Thị Toàn Thắng
Keywords: UBKT Phú Thọ
Giám sát
Người đứng đầu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.39-41
Abstract: Những năm qua, trong nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với mục đích chủ động ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã tăng cường công tác giám sát đảng viên và tổ chức đảng, đặc biệt là đối với người đứng đầu các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41391
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.