Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41391
Nhan đề: UBKT các cấp tỉnh Phú Thọ tăng cường giám sát đối với người đứng đầu
Tác giả: Cao, Thị Toàn Thắng
Từ khoá: UBKT Phú Thọ
Giám sát
Người đứng đầu
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.39-41
Tóm tắt: Những năm qua, trong nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với mục đích chủ động ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã tăng cường công tác giám sát đảng viên và tổ chức đảng, đặc biệt là đối với người đứng đầu các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41391
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.