Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41404
Title: Chủ nhiệm UBKT chủ động, trách nhiệm trong công tác
Authors: Phương Thúy
Keywords: Chủ nhiệm
UBKT
Chủ động
Trách nhiệm
Công tác
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.57-58
Abstract: Anh Trần Quyết Thắng sinh năm 1960, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nguyên ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Tuy thời gian gắn bó với Ngành Kiểm tra Đảng không dài nhưng anh đã để lại nhiều dấu ấn trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41404
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
803.49 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.186.43


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.