Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41406
Title: Bị khai trừ Đảng vì gian dối trong sử dụng văn bằng
Authors: Trịnh Nhất
Keywords: Khai trừ
Đảng
Gian dối
Sử dụng
Văn bằng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.59-60
Abstract: Trong các vụ đảng viên bị xử lý kỷ luật do vi phạm sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, có lẽ vụ việc sau đây là một trong những vụ điển hình cán bộ vi phạm, tái phạm nhiều lần, kéo dài trong hàng chục năm công tác; mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng, từ hành vi tự sửa chữa, làm giả, đến việc kê khai gian dối, sử dụng không hợp pháp và sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả; giả mạo cả giấy tờ của cơ quan, tổ chức nhà nước; vi phạm diễn ra tại nhiều cơ quan và địa phương khác nhau...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41406
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
789.47 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.186.43


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.