Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41407
Title: Thính..."Điếc"!
Authors: Trung Ngôn
Keywords: Thính
Điếc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.67-68
Abstract: Những cái tên đi kèm nghe có vẻ hài hước nhưng đều có tính lịch sử của nó. Vào những năm đầu thập niên 2000, phong trào bia rượu và karaoke như làn sóng quét khắp đất nước "Sài Còn nhậu tối, Hà Nội nhậu trưa; cả nước say sưa, từ trưa đến tối”... thì Thính là dân có số má lĩnh vực này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41407
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
730.77 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.186.43


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.