Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41409
Title: Theo giữ phép công để mong báo đáp Vua chút đỉnh
Authors: Thạch, Thiết Hà
Keywords: Phép công
Báo đáp
Vua
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.70-71
Abstract: Tháng Tư, năm Mậu Tuất đời Vua Minh Mệnh (tháng 5-1838), Lê Văn Trung là Bố chính được giao đảm chức Hộ lý Tuần phủ (phụ trách tỉnh) Hà Tiên học tâu lên triều đình về việc Trương Sùng Hy là quan đứng đầu phủ Quảng Biên đã làm việc từ tình, nhận của đút lót, buông tha quân giặc, gây nên việc biến; đến khi quan quân triều đình tổ chức đuổi bắt chúng thì Hy lại ngầm dặn phiên mục gặp giặc đừng bắt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41409
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
810.81 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.186.43


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.