Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41410
Title: Đảng bộ huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) khắc phục vi phạm sau các cuộc kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp trên
Authors: Lương Đức
Keywords: Đảng bộ
Hướng Hóa
Quảng Trị
Khắc phục
Vi phạm
Kiểm tra
Giám sát
Tổ chức Đảng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.61-63,68
Abstract: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT Trung ương đã kiểm tra cách cấp khi có dấu hiệu vi phạm và UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị giám sát đối với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Hướng Hóa về các nội dung: Tham mưu ban hành, thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; công tác cán bộ và việc lãnh đạo thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41410
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.