Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41410
Nhan đề: Đảng bộ huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) khắc phục vi phạm sau các cuộc kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp trên
Tác giả: Lương Đức
Từ khoá: Đảng bộ
Hướng Hóa
Quảng Trị
Khắc phục
Vi phạm
Kiểm tra
Giám sát
Tổ chức Đảng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.61-63,68
Tóm tắt: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT Trung ương đã kiểm tra cách cấp khi có dấu hiệu vi phạm và UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị giám sát đối với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Hướng Hóa về các nội dung: Tham mưu ban hành, thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; công tác cán bộ và việc lãnh đạo thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41410
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.