Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41420
Title: Phương pháp giải bài tập hóa học dựa vào đồ thị
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn
Keywords: Phương pháp giải
Bài tập Hóa học
Đồ thị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học và Ứng dụng;Số 11 .- Tr.05-15
Abstract: Từ năm 2014 đến nay, trong đề thi Đại học, Cao đẳng và đề thi THPT Quốc gia thường có dạng bài tập liên môn Hóa - Toán: Sự biến thiên lượng chất tạo thành theo lượng chất tham gia phản ứng được biểu diễn bằng đồ thị. Phương pháp “Giải bài tập hóa học bằng đồ thị” sẽ giúp các em làm quen, hiểu và vận dụng thành thạo kiến thức liên môn Hóa - Toán để tìm ra phương pháp giải tối ưu nhất. Bài viết này sẽ đưa ra một số dạng đồ thị và tính chất của chúng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41420
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.