Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41422
Title: Một số kinh nghiệm giải toán muối Amoni hữu cơ
Authors: Lương, Nguyên Phước
Keywords: Kinh nghiệm
Muối Amoni hữu cơ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học và Ứng dụng;Số 11 .- Tr.16-19
Abstract: Bài tập về muối amoni hữu cơ là một dạng bài tập hay và khó, thường gặp trong các đề thi. Thực tế đã có khá nhiều các tài liệu đưa ra phương pháp giải dạng toán này, trong đó có việc xác định cấu tạo muối amoni dựa vào độ bất bão hòa. Tuy nhiên, việc vận dụng độ bất bão hòa để giải quyết dạng bài tập này đôi lúc vẫn có thể làm các em học sinh cảm thấy còn khó khăn. Với bài viết này, tôi xin chia sẻ đến các bạn kinh nghiệm khi giải toán muối amoni bằng cách dựa vào số nguyên tử 0 và N có trong phân tử; kèm theo đó là một số ví dụ vận dụng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41422
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
984.97 kBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.