Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41427
Title: Một số kinh nghiệm giúp nhớ lý thuyết hóa học một cách hiệu quả
Authors: Phan, Duy Thanh
Hồ, Thị Xuân Phi
Keywords: Kinh nghiệm
Hóa học
Trí nhớ
Hiệu quả
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học và Ứng dụng;Số 11 .- Tr.20-26
Abstract: Trong dạy học hóa học, các câu hỏi lý thuyết chiếm nhiều trong các đề thi, đặc biệt là liên quan đến quá trình giải bài tập, vì hóa học là ngành khoa học thực nghiệm nên thường xảy ra theo quy luật. Chính vì vậy việc học hóa thường trở nên khó khăn, vì vậy làm thế nào để nhớ lý thuyết và nhớ lâu đó cũng chính là câu hỏi đặt ra cho nhiều giáo viên và học sinh. Bài viết này chúng tôi xin dược chia sẻ một số kinh nghiệm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41427
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.