Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41433
Title: Xây dựng quy trình bồi dưỡng lực lượng của Bộ An ninh nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Authors: Siphomthaviboun, Phouvanh
Keywords: Xây dựng quy trình
Bồi dưỡng lực lượng
Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Bộ An ninh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 275 .- Tr.93-95
Abstract: Công tác bồi dưỡng lực lượng của Bộ An ninh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Xây dựng quy trình bồi dưỡng nhằm phát triển lực lượng an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41433
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.