Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4144
Title: Xác định độc lực của vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Từ, Thanh Dung
Lê, Thị Kim Thoa
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài nghiên cứu nhằm thực hiện khảo sát độc lực của vi khuẩn Edwardsiella ictaluri. Tổng cộng 20 chủng vi khuẩn E. ictaluri đã được phân lập và định danh từ cá tra bệnh gan thận mủ. Hơn nữa các chỉ tiêu hình thái, sinh hóa, sinh lý và bộ kiểm tra API 20E cũng được thực hiện để định danh tất cả các chủng phân lập đều giống với E. ictaluri. Chọn ra 10 chủng vi khuẩn thực hiện thí nghiệm cảm nhiễm bằng phương pháp tiêm. Kết quả cho thấy cá có biểu hiện điển hình của bệnh gan thận mủ với các đặc điểm lâm sàng giống với bệnh xuất hiện ngoài tự nhiên. Các đốm trắng nhỏ xuất hiện trên các cơ quan nội tạng của cá bệnh như gan, thận và tỳ tạng. Nghiên cứ xác định nhóm vi khuẩn có độc lực cao gồm các chủng ED-01; ED-04; với giá trị LD50 lần lượt là 1,68x104; 3,30x104 CFU/mL. Độc lực trung bình với các chủng ED-08; ED-09; ED-07; ED-06; ED-10; ED-02; ED-05 với LD50 lần lượt 5,83x104; 5,84x104; 7,73x104 1,00x105; 1,25x105; 1,58x105; 1,58x105 CFU/mL. Riêng chủng ED-04 có độc lực cao nhất với giá trị LD50 đạt 1,68x104, đây có thể là ứng viên tiềm năng cho các nghiên cứu phát triển vaccine sau này.
Description: 13 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4144
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
867.97 kBAdobe PDF
Your IP: 18.215.62.41


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.