Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41512
Nhan đề: Tóm tắt bằng tiếng Anh
Tác giả: BBT
Từ khoá: Tóm tắt
Tiếng Anh
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;Tập 06, Số 03 .- Tr.418-421
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41512
ISSN: 2354-1172
Bộ sưu tập: Khoa học Xã hội & Nhân văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
841.53 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.173.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.