Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41522
Title: Dấu ấn Nho - Đạo - Phật trong thơ ca của các nữ thi nhân thời Đường - Ngũ đại
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Nho giáo
Phật giáo
Đạo giáo
Thơ ca phụ nữ
Thời Đường - Ngũ đại
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;Tập 06, Số 04 .- Tr.450-463
Abstract: Qua khảo sát trước tác của các nữ thi nhân thời Đường - Ngũ đại, bài viết chỉ ra những dấu ấn của ba hệ tư tưởng quan trọng trong văn hóa Trung Quốc (Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo) trong mảng tác phẩm này. Theo đó, Nho giáo có dấu ấn sâu đậm nhất, thề hiện qua ý thức của người phụ nữ về các vai trò trong gia đình của mình. Màu sắc Đạo giáo cũng là một điểm đáng chú ý trong thơ nữ thời Đường - Ngũ đại với biểu hiện tập trung nhất là những bài thơ viết về đời sống sinh hoạt của các nữ đạo sĩ. Ngoài ra, nó còn được thể hiện qua lòng mộ đạo được bày tỏ trong thơ của một số phụ nữ cung đình cũng như những tưởng tượng phong phú liên quan đến thần tiên trong thơ của nhiều tầng lớp phụ nữ trong xã hội. Ngược lại, dấu ấn Phật giáo trong thơ ca của phụ nữ thời Đường - Ngũ đại có phần khá mờ nhạt, phần lớn gắn với việc miêu tả hoạt động tham quan chùa chiền, nghe giảng kinh Phật và sử dụng Thiền ngữ của một số ít tác giả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41522
ISSN: 2354-1172
Appears in Collections:Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.