Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41558
Title: Áp dụng phương pháp dạy học dự án vào dạy học ngoại ngữ ở trường Đại học Lao động - Xã hội
Authors: Trịnh, Thị Thủy
Kiều Linh
Keywords: Học tập dựa trên dự án
Phương pháp dựa trên dự án
Dự án
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 116 .- Tr.190-193
Abstract: Dạy học dự án (DHDA) đã được tiến hành khá lâu trên thế giới và hiện đang là một phương pháp dạy học mới mà rất nhiều nhà giáo dục, giảng viên, và giáo viên Việt Nam quan tâm. DHDA là mô hình dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Nó giúp phát triển kiến thức và các kỹ năng liên quan thông qua những nhiệm vụ mang tính mở, khuyến khích học sinh tìm tòi, hiện thực hoá những kiến thức đã học trong quá trình thực hiện và tạo ra những sản phẩm của chính mình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41558
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.