Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41566
Title: Phê phán các quan điểm sai lầm đòi thay đổi chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam
Authors: Trần, Thị Minh Châu
Võ, Văn Lợi
Keywords: Phê phán các quan điểm sai lầm
Đòi thay đổi chế độ sở hữu đất đai
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 07 .- Tr.20-24,65
Abstract: Trong các diễn đàn góp ý sửa đổi Luật Đất đai hiện nay đã xuất hiện một số quan điểm cho rằng khi dân trí còn thiên về tư hữu, động lực phát triển kinh tế vẫn phải dựa vào lợi ích cho cá thể thì việc thừa nhận sở hữu tư nhân là tất yếu¹. Một số ý kiến khác cho rằng cần thừa nhận chế độ đa sở hữu sẽ cởi trói được nhiều vấn đề, đặc biệt là sẽ giảm việc khiếu kiện, tố cáo liên quan đến những sai phạm về đất đai như hiện nay².
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41566
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 54.82.83.85


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.