Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41605
Title: Đánh giá tác động của một số nguồn thải nông nghiệp đến chất lượng nước hạ lưu sông Đáy thuộc tỉnh Ninh Bình và Nam Định
Authors: Lê, Thị Trinh
Đỗ, Thị Hiền
Nguyễn, Ngọc Thái
Nguyễn, Bích Ngọc
Keywords: Nguồn thải nông nghiệp
Chất lượng nước hạ lưu sông Đáy
Ninh Bình và Nam Định
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 21 .- Tr.35-37
Abstract: Hoạt động nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi) đã và đang gây ra nhiều sức ép lên hạ lưu sông Đáy đoạn chảy qua hai tỉnh Ninh Bình và Nam Định. Trong nghiên cứu này, dựa vào kết quả quan trắc tại 15 điểm lấy mẫy dọc hạ lưu sông đoạn chảy qua các tỉnh Ninh Bình, Nam Định xây dựng được bản đồ nguồn thải và bản đồ chất lượng nước sông.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41605
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.