Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41659
Title: Một số tác động của chính sách thương mại Mỹ dưới chính quyền Trump đối với Việt Nam
Authors: Lê, Thị Vân Nga
Phạm, Ngọc Lam Giang
Keywords: Quan hệ thương mại Việt - Mỹ
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung
Tổng thống Donald Trump
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 08 .- Tr.41-50
Abstract: Trong những năm gần đây, quan hệ thương mại Việt - Mỹ đã phát triển mạnh mẽ. Cùng với sự gia tăng thương mại hàng hóa hai chiều, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Việt Nam có xu hướng ngày càng tăng nhanh. Trong bối cảnh mới, dưới thời Tổng thong Donald Trump, chính sách thương mại của Mỹ hướng vào mục tiêu giảm thâm hụt thương mại và bảo vệ an ninh quốc gia. có thêm nhiều hàng rào thuế quan, kỹ thuật đã được Chính phủ Mỹ dựng lên trên danh nghĩa bảo vệ người tiêu dùng, môi trường, lao động. Bối cảnh mới đem lại nhiều cơ hội và cũng đặt ra nhiều thách thức đối với Việt Nam trong quá trình phát triển quan hệ thương mại với Mỹ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41659
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.19 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.