Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41659
Nhan đề: Một số tác động của chính sách thương mại Mỹ dưới chính quyền Trump đối với Việt Nam
Tác giả: Lê, Thị Vân Nga
Phạm, Ngọc Lam Giang
Từ khoá: Quan hệ thương mại Việt - Mỹ
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung
Tổng thống Donald Trump
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 08 .- Tr.41-50
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, quan hệ thương mại Việt - Mỹ đã phát triển mạnh mẽ. Cùng với sự gia tăng thương mại hàng hóa hai chiều, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Việt Nam có xu hướng ngày càng tăng nhanh. Trong bối cảnh mới, dưới thời Tổng thong Donald Trump, chính sách thương mại của Mỹ hướng vào mục tiêu giảm thâm hụt thương mại và bảo vệ an ninh quốc gia. có thêm nhiều hàng rào thuế quan, kỹ thuật đã được Chính phủ Mỹ dựng lên trên danh nghĩa bảo vệ người tiêu dùng, môi trường, lao động. Bối cảnh mới đem lại nhiều cơ hội và cũng đặt ra nhiều thách thức đối với Việt Nam trong quá trình phát triển quan hệ thương mại với Mỹ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41659
ISSN: 2354-0745
Bộ sưu tập: Châu Mỹ ngày nay

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.19 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.