Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/417
Title: Nhóm trẻ vui chơi tại cộng đồng - mô hình khuyến khích trẻ dưới 3 tuổi ở vùng khó khăn học tập và phát triển sớm
Authors: Bùi, Thị Lâm
Lê, Thị Bích Hạnh
Keywords: Chăm sóc phát triển trẻ thơ
Trẻ dưới 3 tuổi
Cộng đồng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 423 .- Tr.19-22
Abstract: Mô hình nhóm trẻ vui chơi tại cộng đồng là một sáng kiến của tổ chức Plan International Việt Nam hỗ trợ trẻ và cha mẹ vùng khó khăn nhằm khuyến khích trẻ dưới 3 tuổi học tập và phát triển sớm. Kết quả đánh giá mô hình này cho thấy đây là mô hình phù hợp với điều kiện các địa phương vùng khó khăn của Việt Nam, góp phần giải quyết những nhu cầu cấp thiết trong chăm sóc - giáo dục trẻ dưới 3 tuổi. Mô hình đã góp phần cải thiện mức độ phát triển của trẻ em, đặc biệt là lĩnh vực phát triển ngôn ngữ. Mặt khác, mô hình đã tạo ra sự thay đổi tích cực của cha mẹ, cộng đồng về kiến thức, kĩ năng và thái độ trong chăm sóc phát triển trẻ thơ.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/417
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.