Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41711
Title: Ứng phó với tình trạng hiếm muộn của người hiểm muộn
Authors: Đặng, Hoàng Ngân
Trương, Quang Lâm
Lương, Bích Thủy
Keywords: Úng phó
Hiếm muộn
Né tránh chủ động
Đại diện chủ động
Né tránh thụ động
Ứng phó dựa trên tìm ý nghĩa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 10 .- Tr.43-61
Abstract: Cách cá nhân ứng phó tâm lý với tình trạng hiếm muộn là một chủ đề nghiên cứu chưa nhận được nhiều sự chú ý tại Việt Nam. Nghiên cứu này có mục tiêu: (1) Mô tả các hình thức ứng phó được người hiếm muộn sử dụng; (2) Tìm ra những đặc trưng về hình thức ứng phó theo các đặc điểm kinh tế - xã hội của người hiếm muộn. Nghiên cứu nhận được sự tham gia của 166 khách thế (94 nữ, 72 nam, tuổi từ 26 đến 45 tuổi) bằng cách trả lời bảng hỏi thông tin nhân khẩu và tự báo cáo theo tháng Hiếm muộn Tâm lý - Xã hội (The Copenhagen Multi-centre Psychosocial infertility - COMPI) của Schmidt, Christensen và Holstein (2004). Kết quả cho thấy, các cách ứng phó thụ động (tìm ra ý nghĩa của tình trạng hiếm muộn, né tránh thụ động bằng cách mong chờ phép màu) được sử dụng nhiều hơn các cách ứng phó chủ động (né tránh chủ động hoặc đối diện chủ động với tình huống liên quan đến hiếm muộn). Một số khác biệt về ứng phó theo các nhóm nhân khẩu cũng được bàn luận trong nghiên cứu này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41711
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.44 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.