Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41737
Title: 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Keywords: Phát huy
Sức mạnh
Đoàn kết
Dân tộc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 11 .- Tr.3-9
Abstract: Ngày 11-11-2020, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia, với chủ đề: "90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930-18-11-2020)" Tại Hội thảo, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã trình bày Báo cáo đề dẫn: "90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc". Tạp chí Lịch sử Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo đề dẫn quan trọng này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41737
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.39 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.