Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41738
Title: Di chuyển lao động chất lượng cao trong Asean và tác động đến kinh tế Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Thanh Bình
Keywords: Lao động chất lượng cao
Asean
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 954 .- Tr.56-61
Abstract: Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập năm 2015 giúp tạo ra sự di chuyển tự do không chỉ của hàng hóa, dịch vụ, vốn đầu tư mà cả lao động có kỹ năng, chất lượng cao trong khu vực. Sự trao đổi lao động có tay nghề, chất lượng cao là chìa khóa quan trọng trong hội nhập kinh tế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam A (ASEAN). Cùng với quá trình toàn cầu hóa, sự di chuyển lao động chất lượng cao trong ASEAN hiện nay có sự gia tăng cả về quy mô, tốc độ và mức độ đan xen lẫn nhau.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41738
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.