Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41801
Title: Phái đoàn thường trực đại diện chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với phong trào yêu nước của Việt Kiều tại pháp
Authors: Lê, Trung Nghĩa
Keywords: Phái đoàn thường trực đại diện Chính phủ tại Pháp
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Phong trào yêu nước
Việt kiều
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 11.- Tr.96-99
Abstract: Sau Hội nghị Fontainebleau (1946), trước khi trở về Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cử ra một phái đoàn Thường trực đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở lại Pháp. Trong khoảng thời gian 1946-1950, Phái đoàn đã có những tác động tích cực đến các hoạt động yêu nước của người Việt Nam tại Pháp. Bài viết góp thêm một số tư liệu liên quan làm rõ hơn về sự kiện này, trong đó có những tư liệu khai thác tại các kho lưu trữ tại Pháp. Tuy nhiên, những hoạt động và thời điểm kết thúc nhiệm vụ của phái đoàn, vẫn cần tiếp tục được các nhà nghiên cứu, bạn đọc quan tâm bổ sung tư liệu, nghiên cứu đầy đủ hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41801
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.