Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41801
Nhan đề: Phái đoàn thường trực đại diện chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với phong trào yêu nước của Việt Kiều tại pháp
Tác giả: Lê, Trung Nghĩa
Từ khoá: Phái đoàn thường trực đại diện Chính phủ tại Pháp
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Phong trào yêu nước
Việt kiều
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 11.- Tr.96-99
Tóm tắt: Sau Hội nghị Fontainebleau (1946), trước khi trở về Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cử ra một phái đoàn Thường trực đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở lại Pháp. Trong khoảng thời gian 1946-1950, Phái đoàn đã có những tác động tích cực đến các hoạt động yêu nước của người Việt Nam tại Pháp. Bài viết góp thêm một số tư liệu liên quan làm rõ hơn về sự kiện này, trong đó có những tư liệu khai thác tại các kho lưu trữ tại Pháp. Tuy nhiên, những hoạt động và thời điểm kết thúc nhiệm vụ của phái đoàn, vẫn cần tiếp tục được các nhà nghiên cứu, bạn đọc quan tâm bổ sung tư liệu, nghiên cứu đầy đủ hơn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41801
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.