Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41819
Title: Một số vấn đề về an ninh việc làm đối với người lao động tại các khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh
Authors: Nguyễn, Thị Bích Liên
Lương, Thùy Dương
Nguyễn, Thị Thanh Hương
Keywords: An ninh việc làm
Người lao động
Khu công nghiệp
Tỉnh Bắc Ninh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 11 .- Tr.12-19,27
Abstract: Bài viết phân tích một số vấn đề về an ninh việc làm (ANVL) đối với người lao động (NLĐ) tại các khu công nghiệp (KCN) ở tỉnh Bắc Ninh, như: (i) chính sách tuyển dụng lao động; (ii) chính sách việc làm; (iii) chính sách tiền lương, thu nhập; (iv) sa thải người lao động; (v) điều kiện lao động; (vi) cơ sở vật chất phục vụ đời sống cho công nhân lao động; (vii) nâng cao trình độ chuyên môn và phúc lợi; đồng thời chỉ ra một số khó khăn trong công việc của NLĐ ở khu vực này. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp đảm bảo an ninh việc làm đối với NLĐ tại các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41819
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.