Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41831
Nhan đề: Mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Nhìn từ sự tham gia của nông dân và ứng dụng khoa học và công nghệ
Tác giả: Đỗ, Hoài Nam
Khúc, Thị Thanh Vân
Nguyễn, Kim Toàn
Từ khoá: Tích tụ ruộng đất
Tập trung ruộng đất
Dồn điền đổi thửa
Cánh đồng lớn
Sự tham gia của nông dân
Khoa học và công nghệ
Đồng bằng sông Cửu Long
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 11 .- Tr.50-59
Tóm tắt: Mô hình tích tụ đất đai tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có những khác biệt so với cả nước. Hình thức đồn điền đổi thửa không áp dụng được tại vùng đất này. Cánh đồng lớn là mô hình tập trung ruộng đất được nhiều người nông dân hưởng ứng và chỉ tập trung vào việc sản xuất lúa. Việc tham gia của nông dân và ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) vào mô hình cánh đồng lớn được thực hiện rộng khắp vùng ĐBSCL. Nhằm đánh giá thực trạng quá trình tích tụ và tập trung ruộng đất ở vùng đất này hiện nay, cũng như thúc đẩy sự tham gia của nông dân và ứng dụng KH&CN vào các mô hình tích tụ và tập trung ruộng đất, hài viết tiếp cận các mô hình tích tụ và tập trung ruộng đất ở ĐBSCL từ hai khía cạnh: sự tham gia của nông dân và ứng dụng KH&CN.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41831
ISSN: 0866-8647
Bộ sưu tập: Thông tin Khoa học Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.32 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.