Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41831
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐỗ, Hoài Nam-
dc.contributor.authorKhúc, Thị Thanh Vân-
dc.contributor.authorNguyễn, Kim Toàn-
dc.date.accessioned2021-01-05T03:24:37Z-
dc.date.available2021-01-05T03:24:37Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-8647-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41831-
dc.description.abstractMô hình tích tụ đất đai tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có những khác biệt so với cả nước. Hình thức đồn điền đổi thửa không áp dụng được tại vùng đất này. Cánh đồng lớn là mô hình tập trung ruộng đất được nhiều người nông dân hưởng ứng và chỉ tập trung vào việc sản xuất lúa. Việc tham gia của nông dân và ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) vào mô hình cánh đồng lớn được thực hiện rộng khắp vùng ĐBSCL. Nhằm đánh giá thực trạng quá trình tích tụ và tập trung ruộng đất ở vùng đất này hiện nay, cũng như thúc đẩy sự tham gia của nông dân và ứng dụng KH&CN vào các mô hình tích tụ và tập trung ruộng đất, hài viết tiếp cận các mô hình tích tụ và tập trung ruộng đất ở ĐBSCL từ hai khía cạnh: sự tham gia của nông dân và ứng dụng KH&CN.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 11 .- Tr.50-59-
dc.subjectTích tụ ruộng đấtvi_VN
dc.subjectTập trung ruộng đấtvi_VN
dc.subjectDồn điền đổi thửavi_VN
dc.subjectCánh đồng lớnvi_VN
dc.subjectSự tham gia của nông dânvi_VN
dc.subjectKhoa học và công nghệvi_VN
dc.subjectĐồng bằng sông Cửu Longvi_VN
dc.titleMô hình tích tụ, tập trung ruộng đất vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Nhìn từ sự tham gia của nông dân và ứng dụng khoa học và công nghệvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.32 MBAdobe PDF
Your IP: 100.26.196.222


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.