Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41854
Title: Đặc điểm sinh học và định danh chủng vi khuẩn Bacillus altitudinis T1008 phân lập từ đất nhiễm mặn
Authors: Nguyễn, Đức Thành
Nguyễn, Thế Quyết
Đào, Thị Thu Hằng
Phạm, Thị Lý Thu
Phạm, Xuân Hội
Hà, Quyết Cường
Đỗ, Tấn Dũng
Keywords: Bacillus altitudinis
Đất nhiễm mặn
Tạo bào tử
Lân vô cơ
IAA
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 11 .- Tr.28-32
Abstract: Chủng vi khuẩn T1008 được phân lập từ các mẫu đất bị nhiễm mặn thu thập tại tỉnh Bến Tre trên môi trường Pikovskaya, Luria-Bertani có bổ sung NaCl 1% đã được nghiên cứu và định danh tên loài. Kết quả cho thấy, khuẩn lạc của chủng vi khuẩn có dạng tròn không đều, màu trắng đến vàng nhạt, tế bào có hình que ngắn, di động, gram dương, tạo bào tử và chịu được nồng độ NaCl 5%, có hoạt tính phân giải lân vô cơ và tổng hợp indole acetic acid (IAA) trong điều kiện in vitro, có thể sinh trưởng phát triển tốt ở điều kiện nhiệt độ từ 25-40°C. Vùng gen 16S ARN ribosome có mức tương đồng 100% với loài vi khuẩn Bacillus altitudinis. Đây là chủng vi khuẩn lần đầu tiên được công bố có tiềm năng tạo chế phẩm vi sinh ứng dụng trong trồng trọt trên vùng đất bị nhiễm mặn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41854
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.