Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41856
Title: Khả năng tham gia của các doanh nghiệp Italia thúc đẩy phát triển du lịch các làng truyền thống ở Việt Nam
Authors: Sebastianelli, Alberto
Keywords: Tham gia
Doanh nghiệp
Italia
Phát triển
Du lịch
Làng
Truyền thống
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 306 .- Tr.53-55
Abstract: Tác giả đã biết đến Việt Nam từ 40 năm trước. Khi tôi đến Hà Nội lần đầu tiên, đi qua cầu Long Biên và tiến vào trung tâm lịch sử của “Hà Nội”, tác giả đã lập tức bị mê hoặc. Tác giả hiểu ngay rằng cuộc gặp gỡ với đất nước của các bạn sẽ thay đổi đời tác giả. Và đúng là như vậy.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41856
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.