Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41856
Nhan đề: Khả năng tham gia của các doanh nghiệp Italia thúc đẩy phát triển du lịch các làng truyền thống ở Việt Nam
Tác giả: Sebastianelli, Alberto
Từ khoá: Tham gia
Doanh nghiệp
Italia
Phát triển
Du lịch
Làng
Truyền thống
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc;Số 306 .- Tr.53-55
Tóm tắt: Tác giả đã biết đến Việt Nam từ 40 năm trước. Khi tôi đến Hà Nội lần đầu tiên, đi qua cầu Long Biên và tiến vào trung tâm lịch sử của “Hà Nội”, tác giả đã lập tức bị mê hoặc. Tác giả hiểu ngay rằng cuộc gặp gỡ với đất nước của các bạn sẽ thay đổi đời tác giả. Và đúng là như vậy.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41856
ISSN: 0866-8617
Bộ sưu tập: Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.