Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41884
Title: Tác động của chính sách hỗ trợ ứng dụng KH&CN vào phát triển thị trường xuất khẩu hàng chủ lực Tây Nguyên
Authors: Đỗ, Hương Lan
Nguyễn, Khắc Huynh
Phạm, Thị Bích Thủy
Keywords: Hỗ trợ ứng dụng KH&CN
Trường xuất khẩu
Tây Nguyên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 11 .- Tr.14-16
Abstract: Mặc dù các chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) đã có và tiếp cận được với người sản xuất, doanh nghiệp ở Tây Nguyên, song tỷ lệ hưởng lợi từ chính sách chưa cao. Người dân và các doanh nghiệp đều cho rằng cần phải đẩy mạnh ứng dụng KH&CN từ khâu tạo nguồn sản phẩm đến khi đưa ra thị trường, nhưng còn nhiều rào cản khiến các chủ thể này chưa tiếp cận cũng như chưa hưởng được hết lợi ích do các chính sách mang lại. Thực trạng này đòi hỏi cần phải hoàn thiện hơn nữa các chính sách hỗ trợ và khuyến khích ứng dụng KH&CN, đặc biệt là ở các khâu chế biến, bảo quản và truy xuất nguồn gốc sản phẩm để có thể thâm nhập và phát triển bền vững vào các thị trường có tiêu chuẩn cao như EU, Mỹ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41884
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.