Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41894
Title: Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông: Những giá trị khoa học tạo nên danh hiệu
Authors: La, Thế Phúc
Lương, Thị Tuất
Phạm, Hồng Thái
Phạm, Đình Sắc
Bùi, Văn Thơm
Lê, Thị Minh Lý
Nguyễn, Khắc Sử
Nguyễn, Lân Cường
Vũ, Tiến Đức
Lê, Xuân Hưng
Trần, Quốc Huy
Phạm, Ngọc Danh
Nguyễn, Thanh Tùng
Nguyễn, Trung Minh
Keywords: Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông
Những giá trị khoa học tạo nên danh hiệu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 11 .- Tr.35-39
Abstract: Ngày 7/7/2020 tại Paris, Ủy ban Chương trình và Quan hệ quốc tế của Hội đồng Chấp hành UNESCO lần thứ 209 đã thông qua Quyết định của Hội đồng Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu công nhận CVĐC Đắk Nông là CVĐC toàn cầu. Danh hiệu cao quý này là thành quả nghiên cứu của nhiều đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN), là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến không ngừng nghỉ suốt nhiều năm qua của các nhà khoa học và quản lý các cấp. Bài viết giới thiệu các giá trị di sản nổi bật nơi đây cũng như đóng góp quan trọng, có ý nghĩa quyết định của các nhà khoa học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41894
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.98 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.