Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41894
Nhan đề: Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông: Những giá trị khoa học tạo nên danh hiệu
Tác giả: La, Thế Phúc
Lương, Thị Tuất
Phạm, Hồng Thái
Phạm, Đình Sắc
Bùi, Văn Thơm
Lê, Thị Minh Lý
Nguyễn, Khắc Sử
Nguyễn, Lân Cường
Vũ, Tiến Đức
Lê, Xuân Hưng
Trần, Quốc Huy
Phạm, Ngọc Danh
Nguyễn, Thanh Tùng
Nguyễn, Trung Minh
Từ khoá: Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông
Những giá trị khoa học tạo nên danh hiệu
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 11 .- Tr.35-39
Tóm tắt: Ngày 7/7/2020 tại Paris, Ủy ban Chương trình và Quan hệ quốc tế của Hội đồng Chấp hành UNESCO lần thứ 209 đã thông qua Quyết định của Hội đồng Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu công nhận CVĐC Đắk Nông là CVĐC toàn cầu. Danh hiệu cao quý này là thành quả nghiên cứu của nhiều đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN), là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến không ngừng nghỉ suốt nhiều năm qua của các nhà khoa học và quản lý các cấp. Bài viết giới thiệu các giá trị di sản nổi bật nơi đây cũng như đóng góp quan trọng, có ý nghĩa quyết định của các nhà khoa học.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41894
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.105


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.