Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41901
Title: Tiềm năng ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý chất thải vi nhựa
Authors: Chu, Đức Hà
Vũ, Khánh Linh
La, Việt Hồng
Lê, Thị Ngọc Quỳnh
Nguyễn, Quốc Trung
Nguyễn, Xuân Cảnh
Lê, Trường Giang
Keywords: Ứng dụng công nghệ sinh học
Xử lý chất thải vi nhựa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 11 .- Tr.50-52
Abstract: Nhựa đã trở thành một vật liệu quan trọng trong thế giới hiện đại. Tuy nhiên, rác thải nhựa và vi nhựa xuất hiện ở tất cả các hệ sinh thái đang là một trong những thảm họa nhân tạo đáng báo động. Công nghệ sinh học đang là một trong những công cụ hiệu quả nhằm tổng hợp ra các loại nhựa sinh học có khả năng phân hủy hoàn toàn để thay thế cho nhựa có nguồn gốc dầu mỏ. Song song với đó, sự phát triển của công nghệ vi sinh cũng đạt được những thành tựu trong phân hủy sinh học vật liệu nhựa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41901
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.