Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41915
Title: Danh thắng Ngũ Hành Sơn
Authors: Hà Thành
Keywords: Danh thắng
Ngũ Hành Sơn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 04 .- Tr.36-39
Abstract: Ngũ Hành Sơn là một quần thể danh thắng - di tích đặc sắc của thành phố Đà Nẵng. Hình ảnh Ngũ Hành Sơn trở thành một biểu tượng của Đà Nẵng và là điểm đến đầy hấp dẫn ở "thành phố đáng sống nhất Việt Nam".
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41915
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.