Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41924
Nhan đề: Vai trò, năng lực, phẩm chất của người lãnh đạo tổ chức công trong bối cảnh hiện nay
Tác giả: Đặng, Thị Mai Hương
Từ khoá: Vai trò năng lực
Phẩm chất
Lãnh đạo khu vực công
Lãnh đạo
Quản lý
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 298 .- Tr.15-18
Tóm tắt: Vai trò, phẩm chất, năng lực của người lãnh đạo khu vực công hiện nay đang là vấn đề được các nhà khoa học, các nhà quản lý quan tâm nghiên cứu. Đồng thời, đây cũng là vấn đề được Đảng, Chính phủ, các cấp lãnh đạo ở trung ương và địa phương coi là vấn đề trọng tâm trong xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển và phục vụ người dân. Người lãnh đạo tốt, có phẩm chất và năng lực phù hợp sẽ điều hành bảo đảm tổ chức ổn định, phát triển và ngược lại.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41924
ISSN: 2354-0761
Bộ sưu tập: Quản lý Nhà nước

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.