Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41926
Title: Tác động của Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến dòng chảy thương mại và đầu tư tại khu vực châu Á
Authors: Đặng, Thu Thủy
Trần, Ngọc Diễm
Keywords: Châu Á
Chiến tranh thương mại
Dòng chảy thương mại
Đầu tư
Mỹ
Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 11 .- Tr.21-32
Abstract: Từ năm 2017, dưới thời Tông thống Trump, Mỹ “khai hỏa” chiến tranh bằng cách áp dụng nhiều biện pháp nhằm trả đũa trong lĩnh vực thương mại với Trung Quốc. Sau đó, những động thái đáp trả của Trung Quốc đã gây căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dựa trên những tác động của hội nhập quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, bài viết xem xét tác động lâu dài của cuộc chiến này đối với dòng chảy thương mại và đầu tư ở khu vực châu Á. Chiến tranh thương mại có khả năng gây khó khăn cho các quốc gia châu Á có thu nhập thấp trong việc giữ mối liên kết với thị trường toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 cũng khiến cho cục diện phát triển toàn cầu đi ngược. Bài viết kết luận rằng cho đến nay, các hạn chế thương mại của Mỹ đã ảnh hưởng mạnh tới thương mại hàng hóa toàn cầu và tương tự một cuộc chiến thương mại khác cũng có khả năng lan sang các quốc gia khác.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41926
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.