Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41930
Nhan đề: Về giữa mảnh vườn xanh
Tác giả: Ngọc Luân
Vinh Quang
Từ khoá: Mảnh vườn
Xanh
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 04 .- Tr.74-77
Tóm tắt: Gia chủ chuyển từ Sài Gòn lên Bến Cát, Bình Dương từ năm 2003 để dựng xưởng và định cư. Tuy họ vẫn giữ lại căn nhà xưa ở Q. Bình Thạnh nhưng đó chỉ còn là chốn về vào cuối tuần hoặc những dịp cần ghé thành phố, bởi hầu hết thời gian của mình, họ dành để gắn bó với không gian sống giữa mảnh vườn xanh, nơi thị trấn bình yên này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41930
Bộ sưu tập: Kiến trúc Nhà đẹp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.46 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.