Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41932
Title: Quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam – Trung Quốc: Thực trạng và kiến nghị
Authors: Nguyễn, Quốc Trường
Đặng, Thị Thúy Hà
Keywords: Đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam
Đầu tư của Việt Nam tại Trung Quốc
Quan hệ thương mại
Quan hệ Việt - Trung
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 11 .- Tr.43-52
Abstract: Trong bối cảnh tình hình trong nước, khu vực có nhiều thay đổi sâu sắc như hiện nay, quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có bước phát triển mạnh mẽ. Trên cơ sở phân tích thực trạng quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước từ sau Đại hội XIX ĐCS Trung Quốc, bài viết nêu lên những vấn đề tồn tại và đề xuất một số kiến nghị làm cho quan hệ thương mại, đầu tư hai nước thời gian tới hiệu quả, bình đẳng và có đi có lại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41932
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.