Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41934
Title: Dịch bệnh ở Trung Quốc thời Minh (1368 – 1644)
Authors: Lư, Vĩ An
Keywords: Dịch bệnh
Dịch tễ học
Lịch sử môi trường
Nhà Minh
Thiên tai
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 11 .- Tr.53-68
Abstract: Vào thời Minh, do biến đổi khí hậu và thiên tai xảy ra thường xuyên nên ở Trung Quốc dịch bệnh đã nhiều lần bùng phát, với tỷ lệ tử vong cao khiến nhiều người chết, dẫn tới biến đổi nhân khẩu và tác động đến nhiều mặt kinh tế, xã hội, chính trị và quân sự. Trong đó đáng kể nhất là hai đợt dịch bệnh quy mô lớn bùng phát vào những năm 1580 dưới thời Vạn Lịch và những năm 1630-1640 thời Sùng Trinh. Bài viết này tìm hiểu về tình hình dịch bệnh nguồn gốc và các nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện và lây lan của dịch bệnh ở Trung Quốc thời Minh, chủ yếu là hai đợt dịch bệnh vào thời Vạn Lịch và Sùng Trinh. Bài viết bước đầu đánh giá những tác động của dịch bệnh đối với xã hội Trung Quốc thời Minh và các biện pháp ứng phó với dịch bệnh của nhà Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41934
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.52 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.12.76


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.